مدیریت تربیت بدنی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      رویدادهای ورزشی
 
مسابقات فوتسال اساتید
برنامه نتایج
 


قابل توجه خواهران و برادران دانشجو

جهت دریافت جوایز مسابقات درون دانشگاهی با در دست داشتن کارت دانشجویی به ساختمان خانه فرهنگ - حسابداری دانشجویی-آقای حسن سربند مراجعه نمایید.

 
      گزارش صعود به قله نای جهان بین هفشجان شهرکرد( ۳325 متری) گرامیداشت اولین سالگرد شهدای خان طومان
 
 
      گزارش کمپ ورزشی آب گریوه توسط خواهران دانشجو