انتخاب وب سایت:
  • برنامه ورزش کارمندان
برنامه ورزشی کارمندان مرد
 
ردیف سالن بدنسازی مهر استخر سالن چندمنظوره پویش
شنبه
    والیبال
15/30 الی 17
یکشنبه 15/30 الی 17 16 الی 17/15 -
-
دوشنبه
 - - فوتسال
15/30 الی 17
سه شنبه 15/30 الی 17 16 الی 17/15 والیبال
15/30 الی 17
چهارشنبه  -  - فوتسال
15/30 الی 17

برنامه ورزشی کارمندان زن
 
ردیف سالن بدنسازی مهر استخر سالن چندمنظوره پویش
شنبه  15/30 الی 17    -
یکشنبه     والیبال
15/30 الی 17
دوشنبه  15/30 الی 17  16 الی 17/15 -
-
چهارشنبه - 16 الی 17/15 -تعداد بازديد از اين صفحه : 2464