مدیریت تربیت بدنی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه ورزش اساتید
برنامه ورزشی اساتید مرد
 
ردیف سالن بدنسازی مهر استخر سالن چندمنظوره پویش
شنبه - - فوتسال
22 الی 23/30
یکشنبه 18 الی 19/30 19/30الی 21 -
دوشنبه - - فوتسال
19/30 الی 21
سه شنبه 18 الی 19/30 19/30 الی 21 -

برنامه ورزشی اساتید زن

ردیف سالن بدنسازی مهر استخر
دوشنبه  - 16 الی 17/15
سه شنبه 8/30 الی 10 -
چهارشنبه - 16 الی 17/15

تعداد بازديد از اين صفحه : 2083