انتخاب وب سایت:
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آئین نامه اماکن ورزشی
ابعاد و خطوط زمینهای ورزشی
يکشنبه 26 آبان 1392
دانلود فایل پیوست
 ایمنی اماکن ورزشی
امنیت و ایمنی
يکشنبه 26 آبان 1392
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه مسابقات فوتسال اساتید - سال 1395
مسابقات فوتسال اساتید - جام مدافعان حرم
يکشنبه 25 مهر 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه مسابقات فوتسال کارمندان - سال 1395
مسابقات فوتسال کارمندان - جام مدافعان حرم
يکشنبه 25 مهر 1395
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه مسابقات والیبال کارکنان - سال 1395
مسابقات والیبال کارکنان - جام مدافعان حرم
يکشنبه 25 مهر 1395
دانلود فایل پیوست