پیام فرهنگی ورزشی

رابطه ورزش و هنر

رابطه ورزش و هنر
۰۲ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۷ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۸
رابطه ورزش و هنر

" ورزش یک پدیده اجتماعیست و هیچ پدیده اجتماعی جدا از هنر نیست" اگر فعالیت ورزشی دارای تنها یک عنصر اساسی و انکار ناپذیر باشد این عنصر حرکت است.

عمل ورزشی به هر حال همیشه عملی است که با حرکت انطباق می یابد و در آن جذب می شود.

احساس ورزشکار در زمان مصرف نیرو در واقع ارتباط با عنصر طبیعی و نوعی یگانگی عمیق میان جسم و روان است.

در واقع بدن یک نقش  بر انگیزاننده را بازی می کند و جسمیت به مثابه" قدرت انجام دادن" زندگی می شود و نیاز به کاراندازی جسم انسان منجر به حرکت، اما این حرکت ناشی از چیست و انگیزه های درونی آن کدامند؟

آنچه مسلم است نیاز به زیبایی و حرکات منظم – ریتم – هارمونی، هماهنگی و جستجوی عوامل تشویق کننده به حرکت مانند توپ، موج، دریا، باد، جاده و غیره انگیزه ها هستند.

در ورزش زیبایی جستجو می شود و هنر خود زیبایی است. در ورزش " فردیت انسان متحرک می شود و هنر خالق تحرک است این تحرک می تواند شخصی و یا اجتماعی باشد. اگر به زمانهای قدیم باز گردیم می بینیم تنها عواملی که از ابتدای پیدایش بشر با اسنان نخستین همراه بوده هنر و ورزش است. اگر چه فعالیت ورزشی از نقطه نظر بیانی یک عمل جسمی و مادیسست اما قبل از هر چیزی ارج دادن به خویشتن و شناخت خویش است. شک نیست که در رفتار انسانی شخصیت نقش اساسی دارد.

ورزش در وهله اول تمایل خویش است و بیان احساس بودن و پیش از این کشف وجود و آشنایی با خود و در مراحل بعدی گرایش به تحقق بخشیدن.

تبیان

کلید واژه ها: رابطه ورزش و هنر


نظر شما :