حضور ۶۰ نفر از دانشجویان دختر در کوهگشت روستای قهرود مورخ ۹۸/۷/۱۱

۲۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۶
تعداد بازدید:۵۳۵۸
حضور ۶۰ نفر از دانشجویان دختر در کوهگشت روستای قهرود مورخ ۹۸/۷/۱۱

حضور 60 نفر از دانشجویان دختر در کوهگشت روستای قهرود مورخ 98/7/11