پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۶۰

1-دانشجو هستم آیا می توانم در سانسهای دانشجویی استخر و بدنسازی همراه بیاورم ؟

سانس های دانشجویی ویژه دانشجویان می باشد و آوردن همراه مجاز نیست.

2-نحوه شارژ کارت دانشجویی سالن استخر و بدنسازی چگونه است؟

  ابتدا با صفحه پرتال پویای خود قسمت خدمات گزینه درخواست های آموزشی دانشجویی انتخاب شارژ استخر و تغذیه و با پرداخت الکترونیکی مرحله نهایی انجام شود

3-آیا برای رشته های ورزشی کلاس آموزشی وجود دارد؟

تربیت بدنی در طول سال به صورت جاری در سه رشته تیراندازی با تفنگ و تپانچه ، شنا  اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی می کند ، جهت ثبت نام به سایت مراجعه کنید.

4-دانشجو هستم ، آیا می توان از سانس های غیر دانشجویی استخر استفاده نمایم؟

خیر

5- رزرو سالن فوتسال برای دانشجویان به چه صورت است؟

- جهت رزرو سالن با مراجعه حضوری به کارشناس تربیت بدنی ( آقای حسن بیگی ) اتاق 10 اقدام نمایید.

6-از کارکنان دانشگاه هستم ، نحوه ورود همراه به سالن استخر و بدنسازی به چه صورت است؟

کارکنان دانشگاه فقط می توانند از بستگان درجه 1 ( پدر،مادر،فرزندوهمسر با مبلغ 5000 تومان ) به عنوان همراه جهت استفاده از استخر اقدام نمایند در غیر اینصورت به صورت آزاد با مبلغ 60000 تومان محاسبه می شود.