مدیریت تربیت بدنی

اطلاعیه ها

مسابقات قهرمانی بسکتبال 3 نفره دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور

پس از 2 روز رقابت بین تیمهای شرکت کننده مقام های ذیل بدست آمد.

مقام اول : دانشگاه فردوسی مشهد

مقام دوم : دانشگاه الزهرا

مقام سوم : دانشگاه شهید بهشتی


مسابقات قهرمانی بسکتبال 3 نفره دانشجویان پسر دانشگاههای سراسر کشور

پس از 3 روز رقابت بین تیمهای شرکت کننده مقام های ذیل بدست آمد.

مقام اول : دانشگاه صنعتی اصفهان

مقام دوم : دانشگاه صنعتی شریف

مقام سوم : دانشگاه مازندران


کلاسهای آموزشی ویژه دانشجویان دختر
ثبت نام

 


مسابقات فوتسال دانشجویان پسر
برنامه نتایج

هفتمین جشنواره ورزشی کارکنان - گرامیداشت دهه فجر
آقایان

اطلاعیه

آئین نامه  برنامه

مسابقات ورزشی کارکنان - جام همدلی
والیبال فوتسال
اساتید کارمندان
کارکنان
برنامه نتایج برنامه نتایج

برنامه

نتایج

کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان ثبت نام
کلاس آموزش عمومی شنا ثبت نام

 


مسابقات جشنواره پاییزه دانشجویان ویژه دانشجویان دختر
ثبت نام فوتسال ثبت نام والیبال

  ثبت نام و شارژ سالن بدنسازی و استخر ویژه دانشجویان
برنامه سالن بدنسازی و استخر
ثبت نام شارژ کارت استخر و سالن بدنسازی
شارژ کارت استخر و سالن بدنساری

کلاسهای آموزشی ویژه دانشجویان
آموزش شنا ثبت نام
آموزش تیراندازی با کمان ثبت نام