مدیریت تربیت بدنی

اطلاعیه ها


کسب سومین مدال طلای دانشجوی دانشگاه کاشان در مسابقات شنای پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: در ادامه پانزدهمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور، سید محمد حسینی دانشجوی دانشگاه کاشان موفق به کسب سومین مدال طلا در ماده ۶۶ متر شنای پروانه در این دوره از مسابقات شد.
محمد رمضانی افزود: این دانشجو که یکی پدیده های این دوره از رویدادها بود توانست در ماده ۶۶ متر شنای پروانه با ثبت رکورد ۶۶ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه، با شکست حریفان قدر خود از دانشگاههای اصفهان و کردستان سومین مدال طلای خود و دانشگاه کاشان را در این دوره از مسابقات کسب کند.

وی خاطر نشان کرد: این دانشجو همچنین توانست در ماده ۶۶ متر شنای آزاد با ثبت رکورد ۳۳ ثانیه و ۹ صدم ثانیه،با شکست حریفان قدر خود از دانشگاههای اصفهان و خواجه نصیر دومین مدال طلای  این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
 

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه عموم
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان دانشگاه کاشان
ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان

ثبت نام کلاس ژیمناستیک
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه عموم
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه کارکنان دانشگاه
ثبت نام تیراندازی با تفنگ و تپانچه ویژه دانشجویان


ثبت نام دختران ثبت نام پسران