فرم درخواست بهره برداری از اماکن ورزشی دانشگاه کاشان

فرم درخواست بهره برداری از اماکن ورزشی دانشگاه کاشان

درخواست بهره برداری از اماکن ورزشی دانشگاه کاشان
 • 0
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بهره بردار محترم به نکات ذیل توجه نمایید. ***************************** - فرم درخواست ذیل را به طور کامل تکمیل نمایید. - پس از بررسی درخواست شما، کارشناس مربوطه برای ثبت قرارداد با شما تماس حاصل می نماید. - شماره تماس مسئول اماکن ورزشی دانشگاه 55912564 - 09133621657 - بهره بردار محترم مبلغ قرارداد را به شماره حساب" IR2601-0000-4001-0743-0302-5304 " بنام حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه کاشان، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نموده و یک برگ از فیش واریزی را تحویل مدیریت تربیت بدنی نماید. - بهره بردار محترم به خاطر بسپارید در زمان پرداخت، "شناسه پرداخت" را از این مدیریت دریافت نمایید. در غیر اینصورت پرداخت ملغی خواهد شد. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • نام پدر*نام کامل
  4
 • کد ملی*
  5
 • نام موسسه / ارگان*نام کامل
  6
 • شناسه اقتصادی*
  7
 • آدرس پستی*بطور کامل
  8
 • کد پستی*نام کامل
  9
 • تلفن ثابت*همراه با کد شهرستان
  10
 • تلفن همراه*
  11
 • سالن ورزشی مورد درخواست*فقط یکی انتخاب کنید
  مجموعه آبی آینه
  مجموعه چندمنظوره پویش
  سالن تیراندازی آرش
  سالن بدنسازی آرزه گر
  سالن ورزشی ریحانه
  سالن ورزشی لاجوردی(پردیس)
  مجموعه چمن مصنوعی
  سالن کشتی
  سالن تنیس روی میز
  12
 • تاریخ شروع قرارداد*
  13
 • تاریخ پایان قرارداد*
  14
 • روزهای قرارداد*توضیح داده شود
  15
 • ساعت روزهای قرارداد*توضیح داده شود
  16