دهمین صعود دانشجویی گرامیداشت شهیدان آرمان علی وردی و روح الله عجمیان(ویژه دختران)- سوادکوه مازندران