ثبت نام کلاس آموزش شنای پروانه ویژه کارکنان

ثبت نام کلاس آموزش شنای پروانه ویژه کارکنان

ثبت نام آموزش شنای پروانه ویژه کارکنان
 • 0
 • • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای پروانه 10/000/000 ریال است. • کسانی می توانند در کلاس آموزش شنای پروانه شرکت کنند که دوره کلاس آموزش شنای مقدماتی و کرال سینه را گذارنده باشند. روزهای فرد ویژه بانوان می باشد. روزهای زوج ویژه آقایان می باشد.
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • سن*
  4
 • تلفن ثابت*
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • آدرس*کامل
  7
 • نظرات*توضیح بیشتر
  8
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  9