ثبت نام کلاس آموزش شنا خصوصی

ثبت نام آموزش شنا خصوصی

ثبت نام آموزش شنای خصوصی
 • 0
 • • مراحل آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای خصوصی به ازای هر نفر 50.000.000 ریال می باشد. • تعداد نفرات در کلاس خصوصی تا سه نفر می باشد. روزهای فرد : ویژه بانوان روزهای زوج : ویژه آقایان
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • سن*
  4
 • تلفن ثابت*
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  شنای مقدماتی ( کرال پشت )
  شنای پیشرفته ( کرال سینه ، قورباغه)
  7
 • نظرات*توضیح بیشتر
  8
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  9