مسابقات جشنواره هفته تربیت بدنی یاوران و اعضای هیات علمی دانشگاه(جام قدس)