دوره مربیگری آمادگی جسمانی(پسران)

دوره مربیگری آمادگی جسمانی(پسران)

دوره مربیگری آمادگی جسمانی(درجه 3) پسران
 • *مبلغ ثبت نام جهت شرکت در دوره 8.500.000 ریال می باشد که به صورت آنلاین پس از ثبت نام واریز می گردد. *دریافت کد رهگیری از سامانه نشانه تکمیل فرآیند ثبت نام می باشد.
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • نام پدر*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9
  • مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    10
   • کارت بیمه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
     11
    • کارت دانشجویی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      12
     • کارت ملی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
       13
      • تصویر صفحه اول شناسنامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
        14