*** ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه عموم

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه عموم
 • 0
 • • مراحل آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای مقدماتی 2/000/000 تومان است. سطح تکمیلی شامل آموزش یکی از شناهای ذیل می باشد. 1.شنای کرال سینه : 2/000/000 تومان 2.شنای قورباغه : 2/000/000 تومان روزهای فرد ویژه خانم ها می باشد. روزهای زوج ویژه آقایان می باشد.
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  4
 • سن*
  5
 • تلفن ثابت*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  شنای مقدماتی ( کرال پشت )
  شنای پیشرفته ( کرال سینه ، قورباغه)
  8
 • نظرات*توضیح بیشتر
  9
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  10