*** ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان
 • 0
 • • مراحل آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای مقدماتی 4/500/000 ریال است. سطح تکمیلی شامل آموزش یکی از شناهای ذیل می باشد. 1.شنای کرال سینه : 4/500/000 ریال 2.شنای قورباغه : 4/500/000 ریال ساعت کلاسها برای آقایان : روزهای زوج : شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت کلاسها برای خانمها : روزهای فرد : یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  4
 • سن*
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • تلفن ثابت*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  شنای مقدماتی ( کرال پشت )
  شنای پیشرفته ( کرال سینه ، قورباغه )
  9
 • نظرات*توضیح بیشتر
  10
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  11