*** ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه دانشجویان
 • 0
 • • مراحل آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای مقدماتی و تکمیلی 7/000/000 ریال است. سطح تکمیلی شامل آموزش یکی از شناهای ذیل می باشد. 1.شنای کرال سینه 2. شنای قورباغه برنامه زمانی کلاسها: روزهای زوج ( شنبه، دوشنبه، چهارشنبه )ویژه آقایان روزهای فرد ( یکشنبه، سه شنبه ساعت 17 یا 19، پنجشنبه ساعت 12 ) ویژه بانوان
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  4
 • سن*
  5
 • شماره دانشجویی*
  6
 • تلفن ثابت*
  7
 • تلفن همراه*
  8
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  شنای مقدماتی ( کرال پشت )
  شنای پیشرفته ( کرال سینه ، قورباغه )
  9
 • نظرات*توضیح بیشتر
  10
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  11