*** ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان

ثبت نام کلاس آموزش شنا ویژه کارکنان دانشگاه کاشان
 • 0
 • • مراحل آموزش شنا در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. • تعداد جلسات یک دوره آموزشی 12 جلسه می باشد. • هزینه آموزش شنای مقدماتی 6/000/000 ریال است. سطح تکمیلی شامل آموزش یکی از شناهای ذیل می باشد. 1.شنای کرال سینه : 6/000/000 ریال 2.شنای قورباغه : 6/000/000 ریال ساعت کلاسها برای آقایان : روزهای زوج ساعت کلاسها برای خانمها : روزهای فرد
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • سن*
  4
 • وضعیت ثبت نام کننده*
  از کارکنان دانشگاه هستم
  بستگان درجه 1 ( پدر،مادر،همسر وفرزند)کارکنان هستم
  5
 • نام معرف*نکته : درصورتی که از بستگان درجه 1 کارکنان هستید نام معرف خود را بنویسید.
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  شنای مقدماتی ( کرال پشت )
  شنای پیشرفته ( کرال سینه ، قورباغه )
  8
 • نظرات*توضیح بیشتر
  9
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  10