- ثبت نام کلاس آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان

- ثبت نام کلاس آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان

ثبت نام آموزش تیراندازی ویژه کارکنان دانشگاه کاشان
 • 0
 • - مراحل آموزش تیراندازی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. - تعدادجلسات یک دوره ی آموزشی 10جلسه ای یک ساعت و نیم می باشد. - هزینه ی آموزش تیراندازی ویژه ی کارکنان دانشگاه کاشان 4/000/000 ریال می باشد. آدرس : کیلومتر 6 جاده قطب راوندی ، دانشگاه کاشان ، تربیت بدنی ، سالن تیراندازی آرش - روزهای فرد ویژه خانم ها - روزهای زوج ویژه آقایان
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  4
 • سن*
  5
 • وضعیت ثبت نام کننده*فقط یکی انتخاب کنید
  از کارکنان دانشگاه هستم
  از بستگان درجه 1 کارکنان ( پدر،مادر؛همسر و فرزند )کارکنان هستم
  6
 • نام معرف*نکته : در صورتی که از بستگان درجه 1 کارکنان هستید نام معرف خود را بنویسید.
  7
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  مقدماتی
  پیشرفته
  8
 • آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  تفنگ و تپانچه
  تیر و کمان
  9
 • شماره تماس ثابت*
  10
 • شماره تماس همراه*
  11
 • نظرات*توضیح بیشتر
  12