- ثبت نام کلاس آموزش تیراندازی ویژه دانشجویان

- ثبت نام کلاس آموزش تیراندازی  ویژه دانشجویان

ثبت نام آموزش تیراندازی ویژه دانشجویان
 • 0
 • - مراحل آموزش تیراندازی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی انجام می شود. - تعدادجلسات یک دوره ی آموزشی 10جلسه می باشد. - هزینه ی آموزش تیراندازی ویژه ی دانشجویان3/000/000 ریال می باشد. - کلاس ها روزهای فرد ویژه خانمها و روزهای زوج ویژه آقایان برگزار خواهد شد. توجه : در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام کنندگان ، کلاسها برگزار خواهد شد.
  1
 • نام*نام کامل
  2
 • نام خانوادگی*نام کامل
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  5
 • سن*
  6
 • سطح آموزش*فقط یکی انتخاب کنید
  مقدماتی :
  پیشرفته :
  7
 • آموزش*
  تفنگ و تپانچه
  8
 • تلفن همراه و ثابت*
  9
 • نکته : در صورت عدم پرداخت مبلغ به صورت الکترونیکی ، ثبت نام منتفی است.
  10