آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه مسابقات تنیس روی میز اساتید و یاوران علمیآیین نامه مسابقات تنیس روی میز اساتید و یاوران علمیآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات والیبال اساتید و یاوران علمیآئین نامه مسابقات والیبال اساتید و یاوران علمیآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات فوتسال اساتیدآئین نامه مسابقات فوتسال اساتیدآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات والیبال کارمندانآئین نامه مسابقات والیبال کارمندانآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات فوتسال یاوران علمیآئین نامه مسابقات فوتسال یاوران علمیآیین نامه مسابقات ورزشی
گزارش هفته دانشجوگزارش هفته دانشجوگزارشات
گزارش هفته تربیت بدنیگزارش هفته تربیت بدنیگزارشات
آئین نامه مسابقات جشنواره ورزشی پاییزهآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات والیبال کارکنان زنآیین نامه مسابقات ورزشی
آئین نامه مسابقات شنا ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، شطرنج ، آمادگی جسمانیآئین نامه مسابقات شنا ، تنیس روی میز ، تیراندازی ، شطرنج ، آمادگی جسمانیآیین نامه مسابقات ورزشی
آیین نامه مسابقات تیراندازی کارکنانآیین نامه مسابقات تیراندازی کارکنانآیین نامه مسابقات ورزشی
ایمنی اماکن ورزشیایمنی اماکن ورزشیقوانین و مقررات
آئین نامه اماکن ورزشیآئین نامه اماکن ورزشیقوانین و مقررات