اسامی کارکنان


نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرکت تحصیلیکد پرسنلیعنوان گروهعنوان پست سازمانی
1علیزارع دوستریاضیاتکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول استخر آینه
2فاطمهکاردانتربیت بدنیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش همگانی خواهران
3مریمصالحی مقدمتربیت بدنیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش قهرمانی خواهران
4الههملکیان فینیتربیت بدنیکارشناسی ارشد-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش همگانی و قهرمانی پردیس خواهران
5جوادرضازادهفناوری اطلاعاتکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیمسئول دفتر
7حسینرضادختتربیت بدنیکارشناسی-مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش همگانی و قهرمانی برادران